Για το «κλείσιμο» της δεύτερης αξιολόγησης θα έχουμε ανατροπές στη φορολογία

Σε 7 χρόνια κρίσης θα έχουμε την 14η αλλαγή του φορολογικού καθεστώς στην Ελλάδα. Η δημοσιονομική προσαρμογή σε κάθε αλλαγή είναι καταστροφική για τα μικρομεσαία στρώματα. Τα νέα μετρά όπου πρέπει να ληφθούν θα έχουν στόχο να φτάσουν στον στόχο του πλεονάσματος του 3.5% ΑΕΠ . Στα θέματα συντάξεων δεν θα υπάρξουν άλλες σημαντικές αλλαγές γιατί υπάρχει ο << κόφτης >>, στην φορολογία όμως θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές όπου θα επιβαρυνθούν περισσότερο αυτοί που έχουν εισόδημα, γιατί καθημερινά αυξάνετε αυτός που δεν έχει τίποτα και δεν μπορούν να του πάρουν κάτι.

Βασικότερες προθέσεις για αλλαγές να είναι οι παρακάτω:
* Η επανεξέταση όλων των κινήτρων που υπάρχουν στη φορολογία εισοδήματος των επιχειρήσεων και η ενσωμάτωση σε ενιαία νομοθεσία των φορολογικών απαλλαγών
* Η αύξηση του ορίου τζίρου για την απαλλαγή από τον ΦΠΑ, καθώς και περισσότερες και ταχύτερες κατασχέσεις και πλειστηριασμοί για όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο
* Η αλλαγή της νομοθεσίας για τη φορολογία εισοδήματος των εταιρειών, η οποία καλύπτει τις συγχωνεύσεις, τις εξαγορές και τους εταιρικούς λογαριασμούς αποθεματικών
* Η αναθεώρηση των ρυθμίσεων του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (του ν. 4174/2013) που προβλέπουν μειωμένα πρόστιμα στο πλαίσιο των φορολογικών ελέγχων, ώστε να προσμετράται και να λαμβάνεται υπ’ όψιν η συμπεριφορά του φορολογουμένου και η ύπαρξη ή όχι πρόθεσης για δήλωση ή για απόκρυψη φορολογητέας ύλης, βάσει αντικειμενικών και διαφανών κριτηρίων. Ουσιαστικά θα επιβάλλονται και πάλι αυτοτελή πρόστιμα σε όσες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες εντοπίζονται να έχουν διαπράξει ουσιαστικές φορολογικές παραβάσεις, όπως η μη έκδοση αποδείξεων ή τιμολογίων
* Η επανεξέταση και η αναμόρφωση του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Η αναθεώρηση του ΚΕΔΕ θα περιλαμβάνει αλλαγές στις διαδικασίες που θα εφαρμόζει η φορολογική διοίκηση για την αναγκαστική εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων των ασυνεπών οφειλετών σε δημόσιους πλειστηριασμούς
* Ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για την αντιμετώπιση της είσπραξης των φόρων επί των εισοδημάτων που δημιουργούνται σε off-shore χαρτοφυλάκια ιδιωτών
* Η απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου για τον ΦΠΑ και η ευθυγράμμισή του με τον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών και η εξάλειψη των εκκρεμών νομικών κενών. Στο πλαίσιο των δράσεων αυτών, εξετάζεται ο περιορισμός των υποβολών περιοδικών δηλώσεων για τις επιχειρήσεις οι οποίες διενεργούν σχεδόν όλες τις συναλλαγές τους μέσω του τραπεζικού συστήματος, καθώς επίσης και η αύξηση του ορίου των ακαθαρίστων εσόδων για την απαλλαγή των επιχειρήσεων από την υποχρέωση παρακράτησης και απόδοσης ΦΠΑ, από τα 10.000 στα 25.000 ευρώ
* Η αυτοματοποίηση διαδικασιών κατασχέσεων. Οι φορολογικές αρχές θα προμηθευτούν προγράμματα ηλεκτρονικών εφαρμογών που θα επιτρέπουν την περαιτέρω αυτοματοποίηση της είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών και ειδικότερα θα παρέχουν τη δυνατότητα λειτουργίας μιας πλήρως αυτοματοποιημένης διαδικασίας κατασχέσεων σε βάρος των ασυνεπών οφειλετών.
* Τέλη κυκλοφορίας εξετάζεται η αύξηση των τελών για αυτοκίνητα μικρού και μεσαίου κυβισμού με ημερομηνία κυκλοφορίας από το 2007 έως το 2010. Σχεδιάζεται ακόμη η μείωση του ορίου απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας για τα οχήματα που πρωτοκυκλοφόρησαν από το Νοέμβριο και μετά με μειωμένες εκπομπές από τα 90 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα στα 85 ή και 80 γραμμάρια.

Πύργος Ηλείας Τ.Κ. 27100
Ρήγα Φεραίου 109
Κ 698-98-34499
Τ 2621-30-1227
F 261-500-1191
email: ansougelas@gmail.com