Το γραφείο μας

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι:
Επίβλεψη και τήρηση Βιβλίων Α’, Β’ & Γ’ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
Μηχανογράφηση επιχειρήσεων
Οργάνωση επιχειρήσεων
Αναλυτική λογιστική
Κοστολόγηση
Εργατικά και μισθοδοσία
Συστάσεις, μετατροπές και συγχωνεύσεις κάθε μορφής επιχείρησης (ΑΤΟΜΙΚΕΣ, Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ, Α.Ε., I.KE. , ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ κ.λ.π.)
Υπεράκτιες (offshore) εταιρίες (σύσταση κ.λ.π.)
Επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις και αναπτυξιακοί νόμοι.
Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων, φορολογίας εισοδήματος, φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας και Φ.Π.Α.
Ειδικοί σύμβουλοι – συνεργάτες είναι στη διάθεση των επιχειρήσεων παρέχοντας τις υπηρεσίες τους για διάφορα θέματα.

Επικοινωνία

Πύργος Ηλείας Τ.Κ. 27100
Ρήγα Φεραίου 109
Κ 698-98-34499
Τ 2621-30-1227
F 261-500-1191
email: ansougelas@gmail.com — ansougelas@iliatax.gr