Το γραφείο μας

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι: Επίβλεψη και τήρηση Βιβλίων Α’, Β’ & Γ’ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Μηχανογράφηση επιχειρήσεων Οργάνωση επιχειρήσεων Αναλυτική λογιστική Κοστολόγηση Εργατικά και μισθοδοσία Συστάσεις, μετατροπές και συγχωνεύσεις κάθε μορφής επιχείρησης (ΑΤΟΜΙΚΕΣ, Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ, Read more

Share